LEKCE         

Přihlášení na lekce probíhá přímo v tělocvičně. 
První hodina je ukázková, tedy zdarma. 
Součástí zaplaceného příspěvku je potřeba vyplnit přihlášku do FIT klubu Blansko.

 • Aerobik 
 • Intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a paměti. Hodina má rychlejší tempo, prvky a kroky aerobiku spojujeme do vazeb a výsledné choreografie. 

 • Bossu

Cvičení na balanční podložce, kde je zapotřebí zpevnění svalů celého těla. Cvičení není jednoduché, ale je velice účinné.

 • Cvičení dětí 

Hodiny jsou vedeny pro děti přístupnou formou se zařazením her a s využitím cvičebního nářadí. 

 • Cvičení rodičů a dětí

Cvičení rodičů a dětí probíhá formou her a říkanek s prvky psychomotoriky a využitím různorodých pomůcek a nářadí. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, rychlosti, koordinace, správného držení těla, prostorové orientace i vztahu mezi rodičem a dítětem.

 • Kondiční cvičení

Speciálně vytvořený cvičební program zaměřený na odstranění svalových disbalancí (nerovnováhy) trupu a na správné držení těla. 

 • Lady cvičení

Cvičení pro ženy středního věku, zaměřené na protahování a posilování s gymnastickým míčem a overballem.

 • P - Class 

Posilovací hodina aerobiku tvořená úvodní zahřívací částí, v níž se používají základní a méně koordinačně složité prvky a posilovacími cviky prováděnými bez posilovacích pomůcek. Lekce je vhodná pro začátečníky a pro všechny ostatní, kteří chtějí formovat problematické partie těla - stehna, boky, hýždě a břišní svalstvo. 

 • Pohybová průprava pro nejmenší od 4 let

Hodina cvičení pro děti od 4 let, zaměřená na gymnastické cvičení, zdravotní cvičení, pohybovou průpravu a prvky aerobicu. 

 • Pomalé formy s prvky pilates

Pilates se zaměřuje na pomalou formu cvičení, využívá práce s dechem a rozvíjí celkovou koordinaci.

 • Step AE

Oblíbená forma aerobiku specifická vystupováním na speciální zvýšený stupínek - step, což zaručuje intenzivní aerobní trénink redukující tuky, zatížení svalů dolních končetin, ale zároveň jde o cvičení šetrné k našemu kloubnímu a vazivovému aparátu. Předpokládá se znalost základních prvků step aerobiku (nebo alespoň aerobiku), hodina není vhodná pro začátečníky.